Nr 33: Woody Oliphant

Vilket yrke har du?
Skolbibliotekarie och student.

Vilken grupp tillhör du?
Anställd
Student

Din hjärtefråga:
Att vidga normen särskilt i barnkultur och jämställt representation på allmänt.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Min erfarenhet som utlandsfödda arbetssökande, anställning och studier inom biblioteksverksamhet i Sverige ge mig spets-insikt till hur det ligger till för en särskild grupp som söker sig till DIK.