Nr 34: Zippy Brandt

Vilket yrke har du?
Arkivarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Sex timmars arbetsdag.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
För att jag är lyhörd, har lätt att ta till mig ny kunskap samt är van att inte ta saker för givet i egenskap av att tillhöra olika minoritetsgrupper. Dessutom är jag en van föreningsmänniska.