Nr 1: Albin Dahlin

Vilket yrke har du?
Kommunikatör

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Det är superviktigt att det finns möjligheter till livslångt lärande på arbetsplatsen.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag är en engagerad person som tror på möjligheten att förändra tillsammans med andra.