Nr 3: Carolina Dennisdotter

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Det rättvisa och hållbara arbetslivet.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag brinner för det fackliga arbetet och vill vara med och göra skillnad.