Nr 4: Elin Nord

Vilken valkrets vill du tillhöra?
Västra

Vilket yrke har du?
Universitetsbibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Medvetandegöra medlemskårens yrkeskompetens, samt stärka omvärldens bild av oss.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Då omvärlden förändras och förväntningarna på vår medlemskår förändras tänker jag mig att vi behöver stöd, råd och några som för vår talan. Jag vill vara en del av detta. Som bibliotekarie vill jag stötta och stärka andra bibliotekarier i deras yrkesroll och det vill jag göra genom att vara en del av DIKs förbundsstyrelse.