Nr 5: Eva Melander Edsler

Vilket yrke har du?
Natur och Kulturarv, Museum

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Arbetsmiljön är en av de stora frågorna framöver, människor ska inte bli sjuka av jobbet.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag vill jobba för att vi ska ha hälsosamma arbetsplatser och att löneutvecklingen måste bli bättre för förbundets medlemmar inom det offentliga