Nr 6: Grethe Österberg

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie och Kommunombud

Vilken grupp tillhör du?
Anställd.

Din hjärtefråga:
Våra professioner. Att kommunicera ut den kompetens och de roller vi har i samhället.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Som kommunombud lyfter jag våra professioners kompetens i mötet med arbetsgivare varje dag och har insyn i arbetsmiljö och förutsättningar. Jag vill vara med och påverka DIKs framtid.