Nr 7: Jennie Henrysson

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Kompetensfrågor; rätt kompetens för sin befattningen, samt synliggöra våra medlemmars kompetens.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag tror att jag genom min lyhördhet kan bli en god ambassadör för medlemmarna i väst.