Nr 8: Johan Westergren

Vilket yrke har du?
Projektledare

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Jag brinner för att facilitera konsten och kulturens roll i en arbetsmarknad under förändring.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Konst/kultur ska ses som en tillväxtsektor! I takt med att traditionella jobb försvinner så behöver vi jobba aktivt för att möjliggöra framtidens jobb och där är konst/kultur en självklar del.