Nr 9: Kajsa Åberg

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Lönesättning. Akademisk utbildning, kompetens och engagemang ska löna sig!

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag ser det som en möjlighet att vara med och påverka!