Nr 10: Katarina Gunnarsson Strandberg

Vilket yrke har du?
Kommunikatör

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Arbetsmiljöfrågor och kommunikatörens uppdrag engagerar mig mest i det fackliga arbetet.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Att vara kongressombud är en bra möjlighet att påverka så att alla medlemmar känner nytta av att vara med i DIK. Dessutom ger det tillfälle att nätverka och diskutera vad DIK vill och vart vi ska.