Nr 11: Malin Palm

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Arbetsmiljö (digital och psykosocial)

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag ser det som en erfarenhet att ta med mig in i det lokalfackliga arbetet.