Nr 14: Maria Janås

Vilket yrke har du?
Arkivarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Din hjärtefråga:
Min hjärtefråga är digital arbetsmiljö, det är något som påverkar vår vardag i stort.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag är en engagerad person med mycket idéer, brinner för fackliga frågor och att få skapa ett bättre samhälle.