Nr 15: Peter Rydén

Vilket yrke har du?
Skolbibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Informationsförmedling och lärande på skolbibliotek och folkbibliotek.

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag vill påverka för att göra en positiv skillnad för våra medlemmar och yrkesgrupper. Med kunskaper från förändringsarbete i ett skolbibliotek i världsklass kan jag bidra till utveckling även i DIK.