Nr 16: Sabina Ostermark

Vilket yrke har du?
Kulturproducent

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Kulturarbetares och kulturutövares villkor

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag är inläst på svensk kulturpolitik och mån om att som ombud verka för att ta beslut som stärker DIK som ett relevant fack för de inom ett kulturellt fält.