Nr 19: Ulrika Tennberg

Vilket yrke har du?
Bibliotekarie

Vilken grupp tillhör du?
Anställd

Min hjärtefråga:
Jag anser att vi måste få upp våra löner,det engagerar alla och är det sätt som vi premieras på.Tack

Motivera varför du ska vara kongressombud.
Jag hoppas och tror mig vara engagerad och mån om att göra det jag kan på bästa sätt. Dessutom är jag envis och kan tycka att motstånd snarare triggar än sänker mig. Varför inte tänker jag?