Nytt kollektivavtal med Svensk Scenkonst – Institutionsteateravtalet 

johanna-hektor-chefsförhandlare-dik

Ett nytt kollektivavtal för DIK:s medlemmar vid institutionsteatrar har tecknats av Svensk Scenkonst och DIK tillsammans med andra Sacoförbund under namnet Akademikerförbunden. Avtalet kallas Institutionsteateravtalet och löper i två år. 

Avtalet innebär bland annat bättre förutsättningar för löneökningar, mer avsättning till flexpensionen, förenklade regler för tillsvidareanställning efter visstidsanställningar och en utbildningsinsats för att öka kunskapen och tydligheten kring löneprocessen. 

– DIK:s medlemmar bidrar med sin kompetens till att scenkonstverksamheter runt om i landet utvecklas och är professionell. Avtalet ger medlemmarna goda möjligheter till löneutveckling i en tid med högt kostnadsläge. På Riksavtalet är vi överens om delvis nya bättre och enklare regler för visstidsanställda, säger Johanna Hektor, ansvarig förhandlare på DIK. 

Förändringar i det nya avtalet 

  • Ökad dialog mellan arbetsgivare och facket om löneprocessen. 

  • “Stupstock” om för löneökningar om inte parterna enas, vilket innebär 4,1 procent från april månad år 2023 och 3,1 procent från april månad år 2024. 

  • Flexpensionen byggs ut med 0,2 procent under 2024.  

  • Vikariat och avtalad visstid i mer än 36 månader under en femårsperiod omvandlas automatiskt till tillsvidareanställning. 

  • Inskräkningar i rätten till sjuklön slopas. Det gäller förtigande av sjukdom och då den anställde inte kunnat lämna friskintyg på grund av sjukdom. 

  • Nytt reseavtal som bland annat innebär att skattefria traktamenten följer Skatteverkets nivåer. 

  • Partsgemensam arbetsgrupp kommer att genomföra utbildningsinsatser för att öka kunskapen om löneprocessen och göra den tydligare. 

Avtalet gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025.