Gå till innehåll

Avtalsrörelsen 2020

forhandling-avtalsrorelse2020-fackforbundet-DIK

Har du kollektivavtal på din arbetsplats? I avtalsrörelsen omförhandlas villkoren i kollektivavtalen med arbetsgivarna. Under 2020 är det över 500 kollektivavtal som ska förhandlas om – avtal som tillsammans påverkar nästan 3 miljoner anställda.

Dina villkor – de här frågorna driver DIK i avtalsrörelsen 2020

Här är en kort sammanfattning över vilka yrkanden DIK driver i årets avtalsrörelse:

Lön och löneprocess – vi vill att du som är anställd ska få en tydligare löneprocess, genom att förbättra formerna för hur lönen sätts på arbetsplatsen. Vi förhandlar också om de årliga löneökningarnas storlek och om fortsatt avsättning till flexpension.

Jämställdhet – vi driver frågor som att det ska finnas en handlingsplan vid återgång i tjänst efter föräldraledighet, om utfyllnad av föräldraförsäkringen vid VAB och att kvalifikationstider för föräldralön enligt kollektivavtalet tas bort. Vi diskuterar också hur man kan skapa ett tydligare ramverk för systematiskt arbete med jämställdhetsfrågor på arbetsplatserna.

Arbetsmiljö – DIK anser att det behöver förtydligas i kollektivavtalen att bortförhandlad övertidsersättning inte är lika med obegränsad arbetstid. Vi driver också yrkanden om att förbättra anställdas inflytande på arbetsplatsen och förutsättningarna för fackliga företrädare att verka på arbetsplatsen.

Anställningsvillkor och anställningstrygghet – en av de viktigaste frågorna i avtalsrörelsen är anställningstrygghet, till exempel vill vi skapa förbättrade möjligheter för tidsbegränsat anställda att kvalificera sig för tillsvidareanställning.

Så här går förhandlingarna till

Avtalsrörelsen inleds med att respektive sida i förhandlingarna (fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna) tar fram yrkanden, alltså de förändringar man önskar se i kollektivavtalen. Yrkandena lämnas över till motparten och sedan börjar förhandlingarna. Förhandlingarna kan i vissa fall pågå i flera månader och behöva lösas i medling, om parterna inte kan komma överens själva.

När ett nytt kollektivavtal är tecknat så ska det börja användas på din arbetsplats. Kollektivavtalets innehåll omsätts bland annat i ett lokalt löneavtal, där det står hur löneavtalet ska tillämpas på just din arbetsplats.

Coronapandemin och LAS påverkar avtalsrörelsen

De flesta av de tidigare kollektivavtalen löpte ut i mars eller april 2020, men förlängdes till slutet av oktober eller november på grund av coronapandemin.

I osäkra tider har det blivit extra tydligt att vi behöver starka fackförbund, för att skapa långsiktig trygghet i arbetslivet genom goda villkor i kollektivavtalen. Pandemins effekter på samhället har gjort att frågor som rör semester, digitalisering, arbetstider och inte minst lönenivåer har hamnat extra mycket fokus.

En annan faktor som påverkat årets avtalsförhandlingar är LAS-utredningen. I början på oktober avslutades förhandlingarna kring ändrade villkor i LAS (Lagen om anställningsskydd), utan att parterna lyckades nå en uppgörelse. Den 15 oktober återupptogs förhandlingarna igen och DIK valde att genom PTK skriva under den nya överenskommelsen. Här hittar du vanliga frågor och svar om LAS-överenskommelsen.

Det här händer nu i avtalsrörelsen olika sektorer

Här har vi samlat alla nyheter kring avtalsrörelsen 2020.

Vilka förhandlar DIK med?

Genom att flera fackförbund går samman i olika konstellationer i avtalsrörelsen, så får vi större tyngd i förhandlingarna med arbetsgivarorganisationerna. Här kan du se alla aktuella kollektivavtal samt läsa mer om vilka vi förhandlar tillsammans med i avtalsrörelsens olika sektorer:

Statlig sektor

Privat sektor

Kommuner, regioner och kommunala företag

Här hittar du aktuella kollektivavtal.

Till kollektivavtalen