Gå till innehåll

Nyheter kring kommunala avtal

kommunal-regional-avtal-nyheter fackforbundet DIK

DIK beslutade den 18 november 2020 att inte underteckna det nya kollektivavtalet inom kommunal och regional sektor. Som yrkesverksam DIK-medlem inom dessa sektorer, så betyder det att du har kvar ditt nuvarande avtal.

DIK ingår i AkademikerAlliansen, bestående av sexton Sacoförbund som tillsammans förhandlar centrala kollektivavtal för akademikeryrken inom Sveriges kommuner, regioner och kommunala företag.

I årets avtalsrörelse så lade arbetsgivarsidan bestående av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarorganisation), fram ett förslag om förändrade allmänna villkor för medlemsförbundens sammanlagt ca 67 000 medlemmar. Eftersom DIK vill verka för tryggare anställningsformer för våra medlemmar så kunde vi inte acceptera de nya villkorsförslagen – som gav arbetsgivarna väldigt fria ramar att visstidsanställa våra medlemmar, till exempel genom att kunna erbjuda fyraåriga projektanställningar. DIK valde därför, via AkademikerAlliansen, att inte skriva under de nya villkorsförslagen. Eftersom AkademikerAlliansen har ett tillsvidareavtal så fortsätter det nuvarande avtalet att gälla. 

Så påverkas du

Det här gäller för dig som är medlem i DIK och anställd inom kommunal och regional sektor:

  • Du har kvar dina anställningsvillkor som tidigare. Här kan du se ditt nuvarande kollektivavtal.

  • Du kan inte anställas på projektanställning i fyra år. Istället kan arbetsgivaren till exempel erbjuda en allmän visstidsanställning, som efter två år går över till en tillsvidareanställning. 

  • Ditt löneavtal är oförändrat – och du har rätt till retroaktiv utbetalning. Eftersom AkademikerAlliansen har ett tillsvidareavtal för lön, så har du som är DIK-medlem fortfarande rätt till retroaktiv utbetalning av eventuella löneökningar från 1 april (vilket några andra förbund har behövt ge upp försämringar för att få under förhandlingarna).

Dina kollegor kan ha ändrade avtal

Akademikerförbundet SSR och Vision är exempel på några av de parter som valde att skriva under det nya avtalet. Det betyder att om du har kollegor som är medlemmar i andra fackförbund, så kan de ha fått delvis förändrade villkor. Din arbetsgivare kan lokalt besluta sig för att ge samma villkor till alla anställda – så länge de inte är sämre än i ditt gällande kollektivavtal.  

Vad händer nu? 

AkademikerAlliansens förslag för nya, förbättrade villkor står kvar inför kommande förhandlingar. Under tiden arbetar vi vidare för öka attraktiviteten för akademiker att arbeta inom välfärdssektorn, inom ramen för det gällande kollektivavtalet.

Här hittar du aktuella kollektivavtal.

Till kollektivavtalen