Gå till innehåll

Nyheter kring avtal med Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen

medierforetagen-avtal fackforbundet Dik

Onsdagen den 9 december 2020 undertecknades ett nytt avtal för Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen. Parter på arbetsgivarsidan är Almega Tjänsteföretagen och Almega Medieföretagen. På arbetstagarsidan förhandlar Akademikerförbunden (där DIK ingår). 

Det nya avtalet gäller från 1 december 2020 till 30 april 2023. Avtalet innebär delvis nya villkor för dig som är anställd hos ett tjänste- eller mediaföretag som är medlem i någon av dessa arbetsgivarorganisationer. 

Nya villkor i avtalet 

Löneavtalet har två revisionstidpunkter den 1 december 2020 och den 1 maj 2022. Lönekonsultation införs i löneavtalet. Det innebär att de lokala parterna kan be centrala parter om hjälp att tolka löneavtalets innebörd och hur löneprocessen på företaget ska gå till.  

Om lokala parter inte kommer överens i förhandlingarna om nya löner finns en så kallad stupstock. Det betyder att ett bestämt utrymme av medlemmarnas totala lönesumma fördelas av arbetsgivaren, 2,9 procent respektive 1,8 procent per revisionstillfälle. Det nya kollektivavtalet innebär också förbättringar i form av korrigeringar av åldersregler kopplade till pension och sjuklön. 

Så påverkas du 

För dig som är DIK-medlem och arbetar på ett företag som omfattas av tjänstemannaavtalet på Almega Tjänsteföretagens och Medieföretagens område innebär det nya avtalet bland annat: 

  • Ett löneavtal där fokus är lönesamtalet mellan chef och medarbetare, ett så kallat löneprocessavtal. Om man inte enas om nya löner på din arbetsplats finns ett löneökningsutrymme på 4,7 procent i som fördelas av arbetsgivaren.  

  • Utbyggnaden av flexpension fortsätter. Två avsättningar görs under avtalsperioden med 0,3 procent den 1 december 2020 och 0,4 procent den 1 maj 2022.  

  • ”Förtigande av sjukdom” tas bort i kollektivavtalet – det innebar tidigare begränsningar i rätten till sjuklön för vissa medarbetare. 

Vad händer nu? 

Det nya avtalet har börjat gälla. Förutom det nya kollektivavtalet så är parterna även överens om att samarbeta för att öka kännedomen om arbetsmiljöverkets skrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, AFS 2015:4 (OSA). 

Här hittar du aktuella kollektivavtal.

Till kollektivavtalen