Gå till innehåll

Nyheter kring kommunala företag (besöksnäring och kuturarv)

besoksnaring-kulturarv-avtal fackforbundet-dik

DIK har genom AkademikerAlliansen tecknat flera olika avtal med Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Det innebär nya villkor för dig som DIK-medlem som jobbar med t.ex. besöksnäring och kulturarv inom kommunala företag.

När arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta slogs ihop till Sobona 2018 så innebar det ett stort arbete med att jämka samman flera olika branschavtal – nu är det arbetet nästan helt färdigt. Det innebär att du som yrkesverksam DIK-medlem inom branscherna besöksnäring och kulturarv, energi, fastigheter, flygplatser samt vatten och miljö får nya villkor.

Så påverkas du

Från och med den 1 januari 2022 gäller nya löne- och villkorsbestämmelser. Så här påverkas du av de nya avtalen, om du är medlem i DIK och arbetar med besöksnäring eller kulturarv inom kommunala företag:

  • Ditt kollektivavtal gäller nu för en avtalsperiod om fyra år (till och med 31 mars 2024)

  • Särskilda ersättningar ska räknas upp i linje med så kallade industrimärket.

  • Karenstiden för föräldralön och föräldrapenningtillägg halveras.

  • Konverteringstid för allmän visstidsanställning samt vikariat sänks till 18 månader.  

  • Semestertrappan som ger mer semester från och med 40 respektive 50 års ålder gäller nu för fler medarbetare. 

För övriga branscher gäller till största delen samma förändringar, kontakta förbundet om du vill veta specifikt vad som gäller för just dig.

Vad händer nu?

Flera av branscherna inom Sobona har haft ett antal olika villkorsavtal som nu slagits samman till ett för varje bransch. Många av företagen i Sobona kommer nu att byta villkors- och löneavtal, så för att ge företagen tid att hantera omställningen kommer de nya branschöverenskommelserna att börja gälla från den 1 januari 2022. Därför har parterna även tecknat ett antal överenskommelser om perioden fram till den 31 december 2021. Dessa reglerar främst löneprocesserna, inklusive revisionsdatum och uppräkning av särskilda ersättningar. De tidigare avtalen tecknade av KFS och Pacta gäller fram till 31 december 2021.

Här hittar du aktuella kollektivavtal.

Till kollektivavtalen