Gå till innehåll

 Nyheter kring Public Serviceavtalet

public-service-fackforbundet-dik

Nu har du som är yrkesverksam akademiker inom Public Serviceföretag med Medieföretagen fått ett nytt kollektivavtal. Den 15 december 2020 träffade Akademikerförbunden nytt avtal, som gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2023.

Så påverkas du 

För dig som är DIK-medlem och arbetar på ett företag som är anslutet till kollektivavtalet så innebär det bland annat: 

  • Utbyggnaden av flexpension fortsätter. Två avsättningar görs under avtalsperioden med 0,3 procent den 1 november 2020 och 0,4 procent den 1 april 2022.  Avsättningen uppgår därmed till sammanlagt 0,7 procent från och med den 1 november 2020 och till 1,1 procent från och med den 1 april 2022. 

  • Du har rätt att fortsätta din anställning till 68 års ålder (69 år från och med den 1 januari 2023). 

Akademikerförbundens löneavtal löper tillsvidare sedan 2013. 

 Vad händer nu? 

Det nya avtalet har börjat gälla. De lokala lönerevisionerna är på gång. Förutom det nya kollektivavtalet så har parterna kommit överens om att under 2021 inleda överläggningar om ett nytt lönestatistikavtal. Parterna är också överens om att tillsammans öka kännedomen om Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”, AFS 2015:4 (OSA). 

Här hittar du aktuella kollektivavtal.

Till kollektivavtalen