Just nu går det inte att logga in på Mitt DIK, eller registrera sig som ny medlem, på grund av tekniska problem. Vi arbetar på att lösa det så snabbt som möjligt!

Gå till innehåll

Nyheter kring statliga avtalsförhandlingar

dokument-statliga-avtal fackforbundet-DIK

Avtalsrörelsen i statlig sektor sköts upp flera månader på grund av coronapandemin, men den 30 november så kunde förhandlingarna mellan Arbetsgivarverket och de tre fackliga parterna avslutas. Saco-S avtal gäller som förut tills vidare.

DIK ingår i Saco-S, en samling fackförbund som tillsammans förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker.

Det blev inga stora förändringar i kollektivavtalen under årets avtalsförhandlingar, men däremot har Saco-S tillsammans med Arbetsgivarverket kommit överens om flera gemensamma initiativ för att skapa en hållbar arbetsmiljö – till exempel att tillsammans se över hur enskilda, anpassade överenskommelser kan bli flera, så att de centrala parterna kan arbeta mer fokuserat med just arbetsmiljöfrågor. En annan viktig fråga som man bestämde sig för att stärka samarbetet kring är att anpassa pensionsavtalet PA 16 till ett längre arbetsliv – nuvarande åldersregler och delpensionsavtalet ska ses över tillsammans.

Nya villkor i avtalet

Några förändringar har det dock skett i det nya avtalet. Bland annat så har det så kallade omställningsavtalet utökats till att omfatta även de som blir uppsagda på grund av sjukdom – de får nu får tillgång till Trygghetsstiftelsens åtgärder och stöd till att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Inför nya anställningar ska det framöver tydligare och på arbetsgivarens initiativ klarläggas vad som gäller i frågor av betydelse för anställningen såsom till exempel. lön, anställningsform, omfattning, tillämpliga kollektivavtal och geografisk arbetsskyldighet.

Saco-S lyckades också hindra nya förslag som skulle innebära att semesterperioden – det vill säga den tid du har rätt till att få fyra veckors sammanhängande semester under sommarmånaderna – förlängdes till att gälla från maj till september.

Så påverkas du

Det här gäller för dig som är medlem i DIK och anställd statlig sektor:

  • Om du blir erbjuden en statlig anställning så får du nu tydligare information om anställningsvillkor

  • Du har nu utökade möjligheter att få stöd av Trygghetsstiftelsen om du drabbas av arbetsbrist eller blir uppsagd på grund av sjukdom

Vad händer nu?

Saco-S fortsätter att arbeta tillsammans med Arbetsgivarverket med fokus på centrala parters stöd till lokal lönebildning, arbetsmiljö och till samverkan på lokal nivå. Både facken och arbetsgivarorganisationen är också beredda att tillsammans ta hand om kommande förändringar i LAS (Lagen om anställningsskydd) – under avtalsperioden ska aktuella kollektivavtal ses över.

Här hittar du aktuella kollektivavtal.

Till kollektivavtalen