Gå till innehåll

Möt DIK:s styrelseledamöter

DIK:s förbundsstyrelse väljs var tredje år under DIK:s kongress. Här presenterar sig styrelseledamöterna som valdes in under kongressen 2021 och berättar vad de vill åstadkomma under den pågående mandatperioden.

Vad är en kongress?

DIK:s högsta beslutande organ är kongressen och den inträffar vart tredje år. Till kongressen väljer DIK:s medlemmar sina representanter – kongressombuden – som sedan har rösträtt under kongressen. Kongressen fattar en rad beslut som DIK:s kansli sedan arbetar med under de närmaste tre åren.

Anna Troberg, Vingåker
Förbundsordförande i DIK på heltid

Anna Troberg
Foto: Stina Gullander

Jag har en gedigen humaniorautbildning med fokus på litteratur- och konsthistoria och (inte helt avslutade) forskarstudier i engelsk litteraturhistoria. Med den grunden har jag i mitt yrkesliv arbetat för att så många som möjligt ska få tillgång till kultur och information – både praktiskt och via opinions- och påverkansarbete.

Det är något jag har gemensamt med de yrkesgrupper DIK organiserar. Vi brinner för samma sak, men vet också hur svårt och otacksamt det ibland kan vara. Därför känns det fantastiskt att utifrån min bakgrund och mina erfarenheter få vara med och stärka de DIK organiserar i den offentliga debatten och arbeta för bättre villkor, tryggare anställningar och schyst lön.

Jag vill stärka och utveckla det lokalfackliga arbetet betydligt mer, organisera fler, särskilt (men inte bara) studenter, och vara en stark och vass röst i opinions- och påverkansarbete.


Kjell Silver, Uppsala/Vendel
Ombudsman på Lärarnas Riksförbund

Kjell Silver

Egentligen är jag journalist och forskare med inriktning mot arkeologi, men de tio senaste åren har jag jobbat som ombudsman på olika Saco-förbund. Nu är jag verksam på Lärarnas Riksförbund, där jag fått förmånen att utbilda lärare i den svenska modellen. Något jag brinner lite extra för.

På samtliga förbund där jag jobbat har jag varit särskilt dedikerad ombudrekrytering och lokalfacklig organisering. Detta är min hjärtefråga under den här mandatperioden i styrelsen. Det är nämligen min absoluta övertygelse att det bästa vi kan göra för våra medlemmar är att stötta deras lokala representanter till stordåd. Det är det jag vill att vi som förbund ska prioritera.


Elin Nord, Göteborg
Universitetsbibliotekarie

Elin Nord

Jag arbetar på Samhällsvetenskapliga biblioteken vid Göteborgs Universitetsbibliotek. Jag samordnar även en grupp som arbetar för att våra bibliotek ska vara så väl anpassade efter studenternas behov som möjligt. Jag är också ledamot av regeringens nytillsatta Läsråd.

Jag har varit ledamot av förbundsstyrelsen under tre år, blev omvald denna kongress. Innan det har jag ingen egentlig erfarenhet av fackligt arbete – mer än som trogen medlem av DIK.

Jag hoppas att vi om tre år är det självklara fackförbundet för personer som arbetar inom DIK:s yrken. Jag vill också att vi har vuxit i medlemsantal och har en spännande digital tidning som många har hittat till.


Audrey Lebioda, Stockholm
Lånehandläggare på Nationalmuseum

Audrey Lebioda
Foto: Camilla Lindqvist

Jag föddes i Frankrike 1978 och kom till Sverige 1999. Jag är kulturvetare och har läst konstvetenskap och arkivvetenskap. Jag blev medlem i DIK som student. 2005 började jag arbeta på heltid och det dröjde inte många år innan jag engagerade mig fackligt. Jag var ombud på DIK:s kongress 2015 och 2018, då jag kom in i fackförbundsstyrelsen. Under min första mandatperiod var jag 1:e vice-ordförande.

Under de tre kommande åren vill jag att vi ska jobba för att fler utrikesfödda ansluter till DIK, som medlemmar och som fackliga ombud. Sverige är ganska unikt vad gäller det fackliga, med den s.k. "svenska modellen". Jag vill att fler ska bidra till det och påverka.


Emma Janfors Jihammar, Stockholm
Kommunikationschef inom Försvarsmakten

Emma Janfors Jihammar

Jag har över 20 års erfarenhet från kommunikationsvärlden. Min karriärsryggsäck innehåller också över sex års erfarenhet från andra fackförbund. Jag är stolt över att ha blivit invald i DIK:s styrelse. Jag ska göra mitt bästa för att bidra till att förbättra arbetslivet för alla DIK:s medlemmar genom att vi tillsammans driver våra hjärtefrågor i avtalsrörelsen och därmed förbättrar våra medlemmars kollektivavtal.

Vi ska också synas ännu mer i debatten inom DIK:s områden och på så sätt påverka medlemmarnas vardag till det bättre. Jag brinner även för ledarskapet och hoppas kunna bidra till att utveckla stödet till chefsmedlemmarna.


Anna Palm Kåberg, Eskilstuna
Bibliotekarie på bokbussen

Anna Palm Kåberg

Sedan ett antal år tillbaka är jag ordförande för vår lokala DIK-förening, men även ordförande för Saco-rådet och huvudskyddsombud på Eskilstuna kommun. Jag har även ett centralt uppdrag för DIK där jag representerar oss i Akademikeralliansens representantskap.

Under den här mandatperioden hoppas jag få vara med och bidra till att frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö ligger högt på dagordningen.


Ewelina Axell, Huskvarna
Handläggare av EU-stöd på Länsstyrelsen i Jönköping

Ewelina Axell
Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Jag har jobbat som kommunikatör under många år - även det på Länsstyrelsen i Jönköpings län och det var när jag började som det som jag också blev medlem i DIK. För ett par år sedan jobbade jag lokalfackligt och har varit ordförande för Länsstyrelsens Saco-s-förening.

Jag vill vara en del i att stärka det lokalfackliga arbetet och också i att öka mångfalden bland förtroendevalda och medlemmar. Viktiga frågor för mig är lika lön för lika arbete, trygga anställningar och en bra arbetsmiljö, arbetstidsförkortning och en arbetsplats fri från diskriminering.


Andrea Hofmann, Malmö
Utvecklingssamordnare för Biblioteken i Malmö

Andrea Hofmann
Foto: Erik Leo

Jag har flerårig lokalfacklig erfarenhet som både styrelseledamot och ordförande för lokal styrelse. Jag har de senaste tre åren varit styrelseledamot i förbundsstyrelsen. Har i mitt dagliga arbete strategisk utvecklingsfokus inom bibliotek.

På kongressen togs beslut om en vision kring arbetstidsförkortning och jag vill under den här mandatperioden bidra till att DIK gör en förflyttning kring hållbart arbetsliv och arbetstid, framför allt i påverkansarbetet.


Maud Almström Blom, Ljusterö
Förste arkivarie på Riksarkivet

Maud Almström Blom

Jag arbetar nu som förste arkivarie på Riksarkivet och har bland annat varit ordförande för Riksarkivets Saco-S förening, suttit med i Sacos Representantskap och varit internrevisor på DIK.

Genom att vara relevant som fackförbund hoppas jag att DIK om tre år har utökat medlemsantalet. Kulturens roll i ett samhälle i förändring är viktig, där behöver vi finnas med och påverka genom att vara synliga i samhällsdebatten kring våra intressefrågor.

Man brukar ju säga att ”Demokrati är som bra uppkoppling, man saknar den inte förrän den är borta.” Att jobba med kultur och att jobba fackligt är att arbeta för demokratin. Jag hoppas att DIK med tanke på det ska bli det självklara fackförbundet för våra målgrupper.


Linnéa Jahn, Malmö
Utvecklare för bild- och formkonst och design samt projektleder Region Skånes kommunutbildning om gestaltad livsmiljö

Linnéa Jahn

Jag är konstvetare och museolog och har arbetat med det mesta inom kultursektorn. Jag har varit en typisk knegare i DIK-sektorn som har mycket utbildning men hoppar runt på flera tillfälliga deltidsanställningar. Det är en grupp som är svåra att nå och en fråga som DIK bör jobba mer med.

Till mitt arbete i DIK:s styrelse vill jag såklart kunna bidra med mina perspektiv från mitt yrkesliv och mina erfarenheter av att sitta i en styrelse – detta blir min andra mandatperiod och jag har även en bakgrund i studentfacket.

Jag vill jobba för att vi blir fler, en starkare studentorganisation och jag vill att vi ska hitta fler och bättre strukturer för de som inte har en fast anställning utan flera osäkra att engagera sig i DIK.


My Malmeström-Sobelius, Farsta
Huvudredaktör för idétidskriften Kurage

My Malmeström-Sobelius
Foto: Severus Tenenbaum

Jag arbetar idag som huvudredaktör för idétidskriften Kurage och är programledare för Ideell Arenas Fenixprogram. Jag har stor erfarenhet av strategiskt arbete kopplat till medlemsrörelser och politiskt påverkansarbete.

Jag hoppas att satsningen på medlemstidningen bidrar till ett livligare och djupare samtal om våra frågor och skapar ringar på vattnet i en bredare samhällsdebatt.

Jag hoppas också att satsningen på medlemsutveckling och det lokalfackliga arbetet får ordentlig utväxling. Ett starkt fack bärs fram av engagemanget på arbetsplatserna!