Gå till innehåll

Video blev avstamp för nya kreativa gestaltningar

moderna museet-video_fackforbundet-dik
Konstpedagog berättar om ett av verken i "2 minuter om Hilma af Klint", Moderna museet.

När Moderna Museet Malmö skapade visningar med hjälp av video uppstod en helt ny programverksamhet – och museets avdelningar fick ett tightare samarbete.

När pandemin slog till blev Moderna Museet i Malmö, precis som många museer, tvungna att snabbt ställa om förmedlings- och programverksamhet från fysiskt till digitalt. Under våren 2020 pågick en stor utställning med Hilma af Klint. Museet beslöt sig tidigt för att spela in en video som introduktion till utställningen, kompletterat med nio korta visningsfilmer. Videoserien kallar de ”2 minuter om Hilma af Klint”.

– Att omvandla den fysiska program- och förmedlingsverksamheten till digital var ett nytt sätt för oss att arbeta både externt men även internt. Det skapade goda synergieffekter där förmedling och kommunikation samarbetade tätt, berättar Susanne Lindblad, intendent på Moderna Museet Malmö.

I visningsfilmerna berättar museets konstpedagoger om konstverken. Videoklippen är runt två minuter långa, men ger en djupare förståelse för konstverken än vad många kanske skulle fått vid ett enskilt besök på plats. Innehållet blev även uppskattade inslag i sociala medier.

Digitalt arbetssätt skapade nya kreativa programpunkter

Den digitala omställningen har också lett till utveckling av verksamheten. Till exempel valde museet att ta fram visningsfilmer på olika språk för Instagram. Man skapade också filmer anpassade för barn och unga. Från det filmade materialet uppstod nya spännande programpunkter.

– Vi har ett filmat samtal mellan curatorerna för Hilma af Klint-utställningen, ett filmat sång- och musikverk, tre digitala meditationer samt en dokumentation av utställningen. Ingen av dessa punkter fanns i vår ursprungliga planering utan har uppstått på grund av pandemin, säger Susanne Lindblad.


Se filmerna på www.modernamuseet.se/malmo