Hur är det att sitta i DIK:s styrelse?

Terese-Anthin

Vad gör DIK:s styrelse och vad innebär det att vara ledamot? Valberedningens ordförande Terese Anthin berättar om uppdraget, vad de söker efter för kandidater och hur det fungerar att sitta i styrelsen.

Vad letar valberedningen efter i kandidaterna till förbundsstyrelsen?

– Vårt uppdrag är att föreslå en förbundsstyrelse som speglar förbundets medlemmar och har kompetens att driva DIK:s strategiska frågor framåt. Vår instruktion är att kandidater ska föreslås "utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar".

Vi hoppas få in nomineringar från olika delar av landet och hitta kandidater med olika yrken, bakgrunder och erfarenheter. Man behöver till exempel inte ha varit lokalfackligt aktiv för att sitta i förbundsstyrelsen. Det kan vara lika viktigt att ha erfarenhet från olika nätverk, utvecklingsarbete i sin organisation eller av att exempelvis vara chef eller egen företagare. Nyckeln är engagemang för förbundet och nyfikenhet att lära sig nytt.

Vad gör DIK:s styrelse?

– Styrelsen har möten 7-8 gånger per år, digitalt omväxlande med heldagsmöten på kansliet i Stockholm eller ibland på någon annan plats kombinerat med studiebesök. Förbundsstyrelsen arbetar strategiskt med de frågor som kongressen beslutar om. Besluten i styrelsen görs till "verkstad" av kansliets personal, lett av förbundsdirektören.

Som styrelse behöver man arbeta ihop sig som grupp för att få till ett bra samtalsklimat, lära känna varandra, och ibland arbeta i mindre arbetsgrupper. Men det mesta av arbetsinsatsen består av att läsa handlingar före mötet och sedan diskutera och arbeta på mötena.

Styrelsen leds av en ordförande som gör sitt uppdrag på heltid. Mötestiden får man ersättning för, för utebliven inkomst, och även resor och logi får man ersättning för. Som styrelseledamot representerar man medlemmarna genom sin samlade erfarenhet och bakgrund.

Hur är det att vara med i styrelsen?

– Jag har själv varit ledamot tidigare och tyckte att det var ett väldigt lärorikt uppdrag som också utmanade en att tänka strategiskt kring fackliga frågor. Valberedningen har intervjuat alla sittande ledamöter och fått bra svar om vad de gillar mest med styrelsearbetet och här är några utdrag:

  • "Att det under den här mandatperioden har hänt en del inom fackrörelsen som vi har varit delaktiga i. Det känns att vi verkligen påverkar. Väldigt roligt att “lilla” DIK syns och står upp för sina åsikter."

  • "Det är roligt att vara medlemmarnas röst och kunna påverka."

  • "Att man får reda på många saker. Det är en form av kompetensutveckling."

Nominera en kandidat till DIK:s förbundsstyrelse.

Skicka in din nominering