Motioner

Vad vill du att DIK ska arbeta med under kommande kongressperiod? Som medlem kan du lämna formella förslag, så kallade motioner, kring områden eller frågor som du tycker är viktiga.

Alla medlemmar kan skicka in motioner. På så sätt har du möjlighet att påverka vad ditt fackförbund arbetar med och hur vi bäst kan stötta dig som medlem. En motion kan handla om allt från förslag på politisk påverkan, ståndpunkter i sakfrågor eller konkreta aktiviteter som du tycker att DIK ska genomföra under kommande kongressperiod.

Så här går det till:

  • Alla medlemmar kan skicka in motioner. Fyll bara i webbformuläret för motioner med en bakgrund och dina förslag. Sista dagen att skicka in en motion till kongressen 2024 är 15 juni.

  • Förbundsstyrelsen behandlar motionerna och kommer med sitt förslag kring hur motionen ska hanteras.

  • Kongressen tar beslut om motionerna.

Skicka in din motion här