Lär dig skriva motioner – från idé till beslut

motionsskola-2

Vill du påverka DIK:s riktning framåt? Du kanske har funderat över varför DIK inte tagit ställning i en viss fråga? Eller så har du undrat över hur fackets roll i samhället kan stärkas? Det finns många anledningar till att skriva en motion. Det kan handla om vilka frågor som helst. Alla funderingar och idéer som du eller dina kollegor har kan omsättas i en motion.

Hur skriver man en motion?

Inför DIK:s kongress anordnar vi digitala kurstillfällen för dig som vill lära dig att skriva en motion. Vi erbjuder tre olika datum så du kan välja det tillfälle som passar dig bäst. Under kurstillfället kommer vi att: gå igenom vad en motion är, hur man skriver bra motioner och visa exempel på motioner som gått hela vägen från idé till verklighet. Vi pratar även om hur motioner behandlas inför och under en kongress.  
 
DIK:s kongress går av stapeln den 15–16 november 2024 och där kommer samtliga inkomna motioner att behandlas. Här hittar du mer information om hur du lämnar in en motion.

Se DIK:s förbundsordförande berätta om vad som kan bli resultaten av en motion:

Vårens kurstillfällen

Kursen hålls via Teams. Välkommen till det kurstillfälle som passar dig. Se senaste anmälningsdatum för respektive tillfälle: 

Kurserna hålls av Tamim Alameddine, förbundssekreterare och Linnea Björnstam, vikarierande förbundssekreterare på DIK. 

Varmt välkomna!