Gå till innehåll

Avtalsrörelsen 2020

forhandling-avtalsrorelse2020-fackforbundet-DIK

Har du kollektivavtal på din arbetsplats? I avtalsrörelsen omförhandlas villkoren i kollektivavtalen med arbetsgivarna. Under 2020 är det över 500 kollektivavtal som ska förhandlas om – avtal som tillsammans påverkar nästan 3 miljoner anställda.

Coronapandemin gjorde att vårens avtalsrörelse blev uppskjuten, men nu är förhandlingarna igång igen.

Dina villkor – de här frågorna driver DIK i avtalsrörelsen 2020

Här är en kort sammanfattning över vilka yrkanden DIK driver i årets avtalsrörelse:

Lön och löneprocess – vi vill att du som är anställd ska få en tydligare löneprocess, genom att förbättra formerna för hur lönen sätts på arbetsplatsen. Vi förhandlar också om de årliga löneökningarnas storlek och om fortsatt avsättning till flexpension.

Jämställdhet – vi driver frågor som att det ska finnas en handlingsplan vid återgång i tjänst efter föräldraledighet, om utfyllnad av föräldraförsäkringen vid VAB och att kvalifikationstider för föräldralön enligt kollektivavtalet tas bort. Vi diskuterar också hur man kan skapa ett tydligare ramverk för systematiskt arbete med jämställdhetsfrågor på arbetsplatserna.

Arbetsmiljö – DIK anser att det behöver förtydligas i kollektivavtalen att bortförhandlad övertidsersättning inte är lika med obegränsad arbetstid. Vi driver också yrkanden om att förbättra anställdas inflytande på arbetsplatsen och förutsättningarna för fackliga företrädare att verka på arbetsplatsen.

Anställningsvillkor och anställningstrygghet – en av de viktigaste frågorna i avtalsrörelsen är anställningstrygghet, till exempel vill vi skapa förbättrade möjligheter för tidsbegränsat anställda att kvalificera sig för tillsvidareanställning.

Så här går förhandlingarna till

Avtalsrörelsen inleds med att respektive sida i förhandlingarna (fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna) tar fram yrkanden, alltså de förändringar man önskar se i kollektivavtalen. Yrkandena lämnas över till motparten och sedan börjar förhandlingarna. Förhandlingarna kan i vissa fall pågå i flera månader och behöva lösas i medling, om parterna inte kan komma överens själva.

När ett nytt kollektivavtal är tecknat så ska det börja användas på din arbetsplats. Kollektivavtalets innehåll omsätts bland annat i ett lokalt löneavtal, där det står hur löneavtalet ska tillämpas på just din arbetsplats.

Coronapandemin och LAS påverkar avtalsrörelsen

De flesta av de nuvarande kollektivavtalen löpte ut i mars eller april, men har förlängts till slutet av oktober eller november. Coronapandemin har orsakat speciella förutsättningar, därför är det ännu osäkert hur lång tid de nya kollektivavtalen kommer att gälla.

I osäkra tider blir det extra tydligt att vi behöver starka fackförbund för att skapa långsiktig trygghet i arbetslivet genom goda villkor i kollektivavtalen. Pandemins effekter på samhället har gjort att frågor som rör semester, digitalisering, arbetstider och inte minst lönenivåer har hamnat extra mycket fokus. En annan faktor som påverkar årets avtalsförhandlingar är LAS-utredningen. I början på oktober avslutades förhandlingarna kring ändrade villkor i LAS (Lagen om anställningsskydd), utan att parterna lyckades nå en uppgörelse. De kraschade LAS-förhandlingarna kan komma att påverka villkor kring turordning, uppsägning, omställning och kompetensutveckling på ett sätt som DIK är starkt kritiska mot. Den 15 oktober återupptas förhandlingarna igen.

Det här händer nu i avtalsrörelsen olika sektorer

Förhandlingarna i privat sektor | Först ut i förhandlingarna för den privata sektorn är parterna på industrin, därefter kommer de många branscherna på tjänstesektorn. Det beror på att de villkor som man kommer överens om i industrins förhandlingar brukar sätta normen på arbetsmarknaden, till exempel den genomsnittliga procentsatsen för löneökningar och hur länge avtalen ska gälla. Industrins nuvarande avtal löper ut sista oktober och många andra branscher inväntar resultat av de förhandlingarna.

Förhandlingarna för kommuner regioner och kommunala företag | Här förhandlar DIK som en del av AkademikerAlliansen. Avtalen här löper tillsvidare, men då andra förbunds avtal löper ut är det en chans att agera proaktivt och komma med yrkanden om förbättringar.

Förhandlingarna i statlig sektor | Den statliga avtalsrörelsen ligger normalt några månader efter privat och kommunal sektor, men i och med pandemin så har tidplanen tryckts ihop och förhandlingarna ska nu ske månaden efter industrin, i november.

Vilka förhandlar DIK med?

Genom att flera fackförbund går samman i olika konstellationer i avtalsrörelsen, så får vi större tyngd i förhandlingarna med arbetsgivarorganisationerna. Här kan du se alla aktuella kollektivavtal samt läsa mer om vilka vi förhandlar tillsammans med i avtalsrörelsens olika sektorer:

Statlig sektor

Privat sektor

Kommuner, regioner och kommunala företag

Här hittar du aktuella kollektivavtal.

Till kollektivavtalen