Just nu går det inte att logga in på Mitt DIK, eller registrera sig som ny medlem, på grund av tekniska problem. Vi arbetar på att lösa det så snabbt som möjligt!

Gå till innehåll

Anna Troberg: "Äntligen dags för DIK:s kongress!"

Anna Troberg

Förbundsordförande Anna Troberg blickar fram emot DIK:s kongress som äger rum nu i november.

Det är november och äntligen dags för DIK:s kongress! Den här gången går vi in i kongressen med en pandemi i ryggsäcken. Det är å ena sidan en ryggsäck tyngd av alla de svårigheter pandemin fört med sig för alla, både privat och på jobbet. Men, det är också en ryggsäck fylld med nya erfarenheter, verktyg och möjligheter. Det är dessa vi på kongressen ska packa upp och tillsammans bygga ett starkt och närvarande fackförbund med.

Grunden är redan lagd. Styrelsen har baserat på den förra kongressens beslut och erfarenheter från pandemin gjort en rad viktiga prioriteringar som kansliet nu omsätter till reell verksamhet, till exempel:

Det lokalfackliga arbetet är högprioriterat. Därför har den nya avdelningen ”Medlemsutveckling” skapats på kansliet. Syftet är att uppmuntra och stötta lokalfackligt engagemang i hela landet, organisera fler och ta ännu bättre hand om er, det vill säga de vi redan organiserar. Dessutom kommer Västra Götalandsregionen att – precis som Skåne redan har – inom kort att få dedikerad personal lokalt på plats.

Stor lokal närvaro bygger ett starkt förbund. Det är också en absolut förutsättning för att kunna organisera fler – både studenter och yrkesverksamma.

Även opinions- och påverkansarbete är prioriterat. Sverige går snart in i ett valår som kan komma att få många och långtgående konsekvenser för de DIK organiserar, de utbildningar ni går eller de sektorer ni verkar inom. Det behövs en stark, vass och trovärdig röst som för fram medlemmarnas behov i den offentliga debatten och som bjuds in att tala vid den politiska maktens bord.

En stark och närvarade röst i det offentliga samtalet ger politiskt inflytande. Ju mer vi är med och påverkar de stora skeendena – både samhällspolitiskt och internpolitiskt inom fackföreningsrörelsen – desto större utrymme får vi att puffa utvecklingen åt rätt håll även regionalt, lokalt och på enskilda arbetsplatser.

Dessutom hoppas jag att ingen missat att DIK inom kort drar i gång en ny digital tidning. Syftet är att sätta de yrkesgrupper som DIK organiserar i centrum och lyfta de frågor som är viktiga för er. Tidningen kommer att vara en fristående journalistisk produkt. Huvudmålgruppen är naturligtvis DIK:s medlemmar, men det finns många fler – till exempel politiska beslutsfattare – som är i behov av gedigen omvärldsbevakning i dessa frågor. Rekryteringen av en chefredaktör/ansvarig utgivare är redan i full gång.

Tro nu för all del inte att allt annat lagts åt sidan. Arbetsmiljöarbetet är – som alltid – centralt. Grundprincipen om att utbildning ska löna sig likaså. För att inte tala om principen om en armlängds avstånd. Dessutom måste arbetet mot diskriminering obönhörligen rulla vidare. Och många fler. Det finns kort sagt ingen brist på viktiga frågor för DIK att arbeta med.

Grunden är lagd. Styrelsens propositioner skissar upp hur vi vill bygga ett starkt och närvarande DIK. Jag ser verkligen fram emot att kongressen nu ska knåda, hissa – och kanske dissa några – av styrelsens olika förslag. Allra roligast är alla de bra idéer som brukar bubbla upp till ytan när människor slår sina kloka huvuden ihop för ett gemensamt mål. Demokrati är sannerligen en vacker rörelse att skåda.

Vi ses på kongressen!

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK