Gå till innehåll

Anna Troberg om kongressen och DIK:s väg framåt

Anna Troberg

Förbundsordförande Anna Troberg summerar DIK:s kongress och lyfter några av alla de viktiga frågor som DIK ska arbeta med de kommande tre åren.

Vad säger du om en långsiktigt stärkt finansiering inom kultursektorn så att fler kan få bättre arbetsmiljö, högre löner och tryggare anställningar? Och om fler kollektivavtal inom kommunikationsbranschen och i den kreativa sektorn? Eller varför inte en vision om 35 timmars arbetsvecka? Inte illa, eller hur? Det här är bara ett litet axplock av alla de viktiga frågor som DIK:s kongress nyligen beslutade att DIK ska arbeta för de kommande tre åren.

En annan oerhört viktig punkt som röstades igenom av kongressen är att kultursektorn och public service ska få ett starkare lagskydd. Både kultursektorn och public service har de senaste åren utsatts för allt klåfingrigare politiker. Alltför många av DIK:s medlemmar kan vittna om hur lokala politiker ägnar sig åt otillbörlig påverkan av det kulturella utbudet. Det har nästan blivit vardag att public services oberoende attackeras, till och med från riksdagens talarstol. Det måste få ett slut.

När vi nu går in i ett valår är det viktigt att minnas att all verklig demokrati vilar på människors rätt och faktiska möjlighet till fri åsiktsbildning. Utan detta hämmas demokratin och tappar motståndskraft mot populistiska rörelser med ett farligt elastiskt förhållande till sanningen. Kulturen vidgar tankeutrymmet. Ett oberoende public service låter fler röster höras. Tillsammans stärker detta vår demokrati.

Att ge kulturen och public service starkare lagskydd är inte en helt ny fråga för DIK, men kongressen har skickat ett tydligt besked om att detta är en fråga som ska prioriteras under mandatperioden. Därmed blir det också en fråga som förbundet kommer att lyfta när vi får tillfälle att möta den nya kulturministern, Jeanette Gustafsdotter. Det blir också en fråga att arbeta vidare med i opinions- och påverkansarbetet.

En annan viktig fråga som kongressen valt att prioritera är, som jag nämnde i inledningen, långsiktig finansiering inom kultursektorn. Projektsjukan måste upphöra. Det är en absolut förutsättning för bra villkor, skälig lön, trygga anställningar och schyst arbetsmiljö. Det är helt grundläggande frågor och under det kommande valåret är det extra viktigt att hålla fast vid dem. När tonlägena höjs och polariseringen ökar är det DIK:s uppgift att slå vakt om stringensen. Kulturen är alldeles för viktig för att offras på den populistiska plakatpolitikens altare.

Men, innan valåret drar i gång är det jul. Pandemin är inte över än. Låt oss därför hjälpas åt, så att vi alla trots allt kan få ett så bra julfirande som möjligt. Ta hand om er. Vi ses på andra sidan nyår.

Sist, men inte minst, vill jag också passa på att tacka kongressen för förtroendet att tillsammans med den nya styrelsen få leda förbundet framåt i ytterligare tre år. Det är en ära och ett privilegium att få arbeta med och för alla er som DIK organiserar. Tack!

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK