Anna Troberg: "När maktfullkomliga despoter vräker ur sig lögner är ert arbete oumbärligt"

Anna Troberg

Det är oroande tider i Europa och demokrati, frihet och mänskliga rättigheter står på spel. DIK:s ordförande Anna Troberg reflekterar över situationen och hur DIK:s medlemmar gör ett ovärderligt arbete för att slå vakt om de demokratiska grundvalar som hotas i krig.

Ur askan i elden. Så skulle man kunna beskriva situationen i Europa. Just som pandemin lossat sitt grepp lade Putin krigets tunga blöta filt över Ukraina. De ryska missilerna är en humanitär tragedi för befolkningen och ett akut hot mot kulturarvet. Kriget kommer också att få allvarliga konsekvenser för resten av Europa och världen. Det är omöjligt att sia om var detta kommer att sluta. Här tänkte jag skriva att vi bara kan hoppas att detta får ett snabbt slut med så lite mänskligt lidande som möjligt, men det är faktiskt inte sant. Hoppet är viktigt, men vi kan alla göra betydligt mycket mer än att hoppas på det bästa och lägga upp solidariska profilbilder på Facebook.

Vi måste alla kraftigt fördöma invasionen och kräva en omedelbar reträtt, som den svenska fackföreningsrörelsen genom Saco, LO och TCO gjort. Vi måste alla efter förmåga stötta de organisationer som på olika sätt försöker hjälpa den ukrainska befolkningen. Vi måste alla erbjuda en trygg hamn för de som inte längre har någon. Vi måste alla solidariskt stå bakom EU:s sanktioner utan att knorra trots att de kan få negativa konsekvenser även för oss. Vi måste slå vakt om informationen när desinformationen försöker ta över.

Eftersom vi är DIK, facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor, vill jag dröja kvar vid det där sista. Att försvara information mot desinformation är ju något av en paradgren för de som DIK organiserar. Ni samlar kontinuerligt in, bevarar och tillgängliggör information som tål gedigen granskning. När maktfullkomliga despoter oemotsagda vräker ur sig lögn efter lögn till miljoner människor på bästa sändningstid är ert arbete oumbärligt.

Lögner om det som varit påverkar samtiden. De kan – bevisligen – starta krig. Historien om det som händer nu kommer att påverka hur vi agerar i framtiden. Det är viktigt att både enskilda personer och samhället i stort står stadigt i solida fakta. Om vi börjar slira, om vi låter oss förledas av knäppgökar och professionella vilseledare, så lämnar vi walkover till allsköns mörkermän i den viktigaste kampen av alla – kampen om demokratin.

I krig finns det många omedelbara behov, till exempel sjukvård, mat och skydd. Parallellt finns behovet av information. Korrekt information kan bokstavligen vara skillnaden mellan liv och död. Korrekt information om vad som händer är nyckeln till att kunna hjälpa där behoven är störst och till att kunna ställa skyldiga till svars. Korrekt information är central för att vi ska kunna skriva historien om det som skett och förhoppningsvis undvika att begå gamla misstag igen.

Men, korrekt information kan faktiskt också bidra till stabilitet, fred och demokrati. Ju fler som reflexmässigt ifrågasätter var information kommer ifrån och huruvida den är pålitlig eller ej, desto svårare har desinformation att få fäste. Det är en reflex som också gör det lättare att förstå och tolka det som händer i omvärlden. Därför är det alltid en sund investering att inympa den kunskapen i den generation barn och ungdomar som nu växer upp. Det stärker både dem och vårt demokratiska samhälle.

Folket i Ukraina har angripits i strid mot FN:s stadgar och internationell rätt. Allt fler länder har ett mer eller mindre odemokratiskt styre. Desinformationen flödar. Det är en utveckling som måste stoppas. Demokrati, frihet och mänskliga rättigheter får aldrig tas för givna. Vi måste kämpa för dem varje dag. I det stora och i det lilla. Internationellt och nationellt. Världens demokratiska krafter måste stå enade mot dem som försöker inskränka människors rätt att fritt staka ut sin framtid.

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK