Anna Troberg: Sverige måste ta sitt ansvar för de afghanska tolkarna

mg-8496 (5000x3333)

DIK kräver att Sverige omedelbart tar sitt ansvar för de afghanska tolkarna och att alla tänkbara steg tas för att liknande situationer inte uppstår i framtiden, det skriver förbundsordförande Anna Troberg.

Tolkar är en yrkesgrupp som är oumbärlig för svensk närvaro i andra länder. I de fall Sverige arbetar med lokala tolkar är det också vår uppgift att göra allt som står i vår makt för att garantera deras och deras familjers trygghet. Det är en fråga om både moral och solidaritet.

Utvecklingen i Afghanistan har gått snabbt, men ändå inte. Det är inte en nyhet att tolkar och andra yrkesgrupper som arbetat för Sverige i Afghanistan gjort det med uppenbar risk för den egna säkerheten. Hur detta ska hanteras är en fråga som diskuterats i snart ett decennium.

Det borde ha funnits en plan. Den borde ha satts i verket innan det var för sent. Det är en skam att Sverige fallerat. Men, nu är det inte tid att vinna billiga politiska poänger på misslyckandet. Nu måste vi rädda de tolkar med familjer som räddas kan och ge dem en fristad i Sverige.

Därefter måste Sverige omedelbart vidta åtgärder som garanterar att vi aldrig sjabblar bort säkerheten för de lokala krafter som hjälper oss att verka i andra länder. Vi måste veta hur skyddsbehoven ser ut och hur de snabbt kan förändras. Vi måste ha planer för nödevakuering av lokal personal med familjer. Vi måste våga trycka på knappen i tid, inte när det för många redan är för sent.

DIK – facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor – organiserar tolkar i Sverige. Bristande beredskap drabbar allt oftare många av de yrkesgrupper DIK organiserar. Problem som hade kunnat undvikas växer sig i stället större och större och det öde som drabbat de lokala tolkarna i Afghanistan är ett mycket extremt exempel på detta.

DIK kräver att Sverige omedelbart tar sitt ansvar för de afghanska tolkarna och att alla tänkbara steg tas för att liknande situationer inte uppstår i framtiden – i Afghanistan eller i något annat land där Sverige verkar. Sverige behöver de lokala tolkarna och Sverige måste finnas där när de behöver oss.

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK