Arbetsrätten ska reformeras och omställningsstödet stärkas

folksamling658

Igår presenterade regeringen tre utredningar om hur arbetsrätten ska reformeras i enlighet med januariavtalet och den överenskommelse som arbetsmarknadens parter ingick i slutet av 2020. DIK välkomnar att regeringens förslag ligger i linje med det som parterna kommit överens om.

I det så kallade januariavtalet slogs det fast att arbetsrätten ska reformeras och utifrån den premissen har Svenskt Näringsliv, PTK, Metall och Kommunal träffat en partsöverenskommelse om omställning och anställningsskydd. Igår presenterade regeringen sina så kallade bokstavsutredningar som tittat på hur parternas överenskommelse ska genomföras. Förslagen kommer att skickas ut på remiss inom kort och lagändringarna föreslås träda i kraft i juni 2022.

Arbetsrätten reformeras

Regeringens utredningar föreslår bland annat att arbetsrätten ska reformeras så att arbetsgivare får utökad möjlighet att göra undantag från turordningen vid arbetsbrist och lägre kostnader vid uppsägning. Andra förslag är att allmän visstid ersätts av särskild visstid där anställningen snabbare övergår till en tillsvidareanställning och att omreglering av arbetstagares sysselsättningsgrad (s.k. hyvling) ska regleras på ett nytt sätt.

Ett nytt omställningsstudiestöd införs

Utredningarna föreslår också ett nytt offentligt omställningsstudiestöd. Genom stödet ska personer med minst åtta års arbetslivserfarenhet kunna utbilda sig med hjälp av bidrag och lån som för de flesta kommer att motsvara 80 procent av lönen. Studierna får pågå i upp till 44 veckor på hel- eller deltid. De utbildningar som kommer att godkännas är sådana som är studiemedelsberättigade eller finansieras av en omställningsorganisation. Utbildningen ska bedömas stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden.

En ny offentlig omställningsorganisation inrättas

Arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal ska också få möjlighet att ta del av grundläggande omställnings- och kompetensstöd som exempelvis vägledning och rådgivning, vilket de som omfattas av kollektivavtal i många fall redan har genom omställningsorganisationerna. Det ska ske genom att en ny offentlig omställningsorganisation inrättas vid Kammarkollegiet som ska upphandla fristående aktörer som utför tjänsterna. Det nya stödet ska omfatta både anställda arbetstagare och dem vars anställning har upphört. För att få ta del av stödet kommer det finnas krav på hur mycket individen ska ha arbetat under de senaste två åren.

En ny kollektivavtalad a-kassa ska utredas vidare

På parternas begäran ska regeringen också utreda förutsättningarna för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring som ska ersätta dagens statligt finansierade a-kassa.

DIK välkomnar utredningarna

DIK välkomnar att regeringens förslag ligger i linje med det som parterna kommit överens om och som kan bidra till att fler får bättre stöd för omställning. Utredningarna kommer inom de närmsta dagarna att skickas ut på remiss och därefter ska riksdagen rösta om förslagen. Om riksdagen röstar ja kommer parterna att träffa ett nytt huvudavtal. DIK kommer att svara på remissen, antingen själva eller genom Saco och PTK där DIK ingår.

Mer läsning

Bokstavsutredningarnas förslag
PTK:s pressmeddelande om överenskommelsen
Frågor och svar från DIK om LAS-överenskommelsen
Nästan en tredjedel saknar kompetensutveckling på jobbet