Dags för tredelad föräldraförsäkring – så tycker DIK om nya utredningen

f8600768

Fördelningen av föräldraförsäkringen måste bli mer jämställd. Det menar föräldraförsäkringsutredningen som nu släppt sitt betänkande. DIK jobbar för en tredelad föräldraförsäkring som ska kunna fördelas på fler än vårdnadshavarna, därför anser vi att utredningen är ett stort steg framåt.

Utredningen föreslår att minska antalet dagar i föräldraförsäkringen till 460, och dagarna ska delas i tre: en del till vardera vårdnadshavaren och en del som går att föra över till varandra. 88 dagar av de överförbara ska dessutom kunna ges till någon annan person som är försäkrad för föräldrapenning, till exempel en tredje förälder.

DIK vill se ett mer jämnt uttag av föräldraförsäkringen för vi ser att det ojämna uttaget som finns nu drabbar kvinnor negativt i form av sämre löneutveckling, sämre möjligheter till befordran och högre sjukskrivningstal. Till exempel visar en studie från 2010 att varje månad en pappa är föräldraledig, ökar mammans framtida lön med 7 procent. I dagsläget tar kvinnor ut nästan 75 procent av alla dagar med föräldrapenning, och ännu större del av tiden hemma med barnet.

Det är även en markant större andel av kvinnor som arbetar frivillig deltid under småbarnsåren än män, vilket inte bara ger utslag på lön utan även på framtida pension. Utredningen väljer dock att inte lämna förslag på förändrade regler för deltidsarbete under småbarnsåren utan uppmanar i stället regeringen att ge Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten i uppdrag att fortsätta arbetet med att informera om konsekvenser, på kort och lång sikt, av att fördela föräldrapenningen och föräldraledigheten jämställt.

Varje månad en pappa är föräldraledig ökar mammans framtida lön med 7 procent, visar en studie från 2010.

Glädjande är att utredningen föreslår att den så kallade snabbhetspremien tas bort. Snabbhetspremien innebär att den som får barn inom en viss tid sedan det förra barnet, får behålla sin nivå på föräldrapenningen, även om föräldern har arbetat deltid mellan barnen. Regeln har uppmuntrat till att barn föds tätt, vilket kroppen är illa lämpad för. I realiteten är det även så att det är kvinnan som gått ner i arbetstid mellan barnen, vilket spär på löneskillnader och ojämställda pensioner.

Utredningen föreslår även att föräldrapenning ska få tas ut till dess att barnet fyller tio år, och efter treårsdagen ges dagarna ut årsvis, tio i taget.

Nu närmast kommer utredningen skickas ut på remiss. DIK kommer självklart att svara och kommer även fortsätta arbetet för ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen, antingen via lagstiftning eller genom en förändring av attityder så att män tar ut fler dagar med föräldrapenning.

Klicka här för att läsa samtliga förslag från föräldraförsäkringsutredningen.