Det nya pensionsavtalet klart för dig som jobbar statligt  

Nytt statligt pensionsavtal klart. Fotograf Trilok M Persson
Från vänster: Matilda Nyström Arnek, (Arbetsgivarverket) Åsa Erba Stenhammar (OFR/S,P,O) Anna Steen (Saco-S) Helen Thornberg (Seko) och Anna Falck (Arbetsgivarverket). Foto: Trilok M. Persson

Ett nytt pensionsavtal är klart för dig som är statligt anställd. En viktig facklig framgång är att avtalet främjar ett flexibelt arbetsliv och ger högre avsättning till pensionen.

Den första januari 2024 träder det nya pensionsavtalet i kraft på statlig sektor. Det nya avtalet har anpassats till att allt fler arbetar högre upp i åldrarna. Det innebär en höjd pension för statsanställda födda 1987 eller tidigare. Du som är född 1988 eller senare har redan motsvarande villkor – detta avtal ger mer likvärdiga förmåner för alla åldersgrupper. 

– Det nya statliga pensionsavtalet är ett avtal för framtiden. Det är en nödvändig modernisering av det tidigare avtalet PA16 och tillgodoser yngre såväl som äldre medlemmars behov av en trygg och flexibel pension. Vi förväntas redan nu jobba längre och då måste villkor och avtal hänga med, säger Camilla Grön, ombudsman och sektorsansvarig för statlig sektor på DIK. 

Förändringar för dig som är född mellan 1966 och 1987 

Du kommer att behålla nuvarande förmånsbestämda pension och har möjlighet att tjäna in tjänstepension fram till 69 års ålder i stället för till 65 som i det tidigare avtalet. Dessutom får du avsättningar till flexpension på 1,5 procent av din lön. Möjligheten till att gå i delpension och till slutbetalning tas bort. 

Förändringar för dig som är född 1965 eller tidigare 

Du kommer att behålla nuvarande förmånsbestämda pension och har möjlighet att tjäna in tjänstepension fram till 69 års ålder i stället för till 65 som i det tidigare avtalet. Möjligheten till delpension fasas ut men du som ingår i denna grupp har fortfarande möjlighet att ansöka om delpension. Du får en extra pensionsavsättning på 0,5 procent om du inte går i delpension.  

Vad betyder flexpension, delpension och slutbetalning? 

Flexpension innebär att du kan tjäna in mer pengar till din tjänstepension och att du får större möjligheter att gå ner i tid i slutet av arbetslivet. Flexpensionen ersätter den tidigare delpensionen som var en mer begränsad möjlighet som arbetsgivaren kunde neka. Den nya flexpensionen ger dig större rätt att gå ner i tid i överenskommelse med arbetsgivaren.   

Slutbetalningen innebär att arbetsgivaren betalar in premier till din tjänstepension fram till 65 års ålder om du väljer att gå i pension före dess. För att underlätta för dig som redan har börjat planera för din pensionering så finns både möjligheten till delpension och slutbetalning kvar för alla som är födda 1965 eller tidigare. 

Varför behövde vi ett nytt statligt pensionsavtal? 

Behovet av ett nytt statligt pensionsavtal är en följd av förändringarna i det allmänna pensionssystemet som trädde i kraft 1 januari 2023. Då höjdes den lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 62 till 63 år och den så kallade LAS-åldern, då anställningsskyddet upphör, ändrades till 69 år. Avtalet har förhandlats fram av Saco-S tillsammans med OFR/S, P, O och Seko tillsammans med Arbetsgivarverket. 

Avtalet bäddar för kompetensförsörjningen som blir större för varje år. Genom ett nytt pensionsavtal med konkurrenskraftiga villkor i staten är det lättare att välja att jobba längre för den som vill.