DIK höjer rekommenderade ingångslönen till 30 000

hopp

DIK:s medlemsgrupper har haft en god löneutveckling de senaste åren. Därför väljer nu DIK att höja den rekommenderade ingångslönen för medlemmarna från 29 000 till 30 000.

Den nya rekommendationen gäller oavsett arbetsmarknadssektor och yrke och baseras på 2017 års lönestatistik bland DIK:s medlemmar. Statistiken samlas in genom en enkät till alla yrkesverksamma DIK-medlemmar. Ur de svarande sorteras de medlemmar ut som angivit att de tagit examen innevarande år. Bland de nyutexaminerade från senaste enkäten har 25 procent en lön på 30 000 kronor i månaden eller högre.

Tidigare rekommendationer (till och med 2016) har baserats på 90:e percentilen, det vill säga att 10 procent av våra medlemmar har den rekommenderade lönen. Det betyder att även om den nya siffran baseras på en större del av våra medlemmars löner, så landar man ändå på en högre siffra. Detta tyder på att DIK-medlemmarnas löner höjts i snabbare takt än de generella reallöneökningarna. En mycket god nyhet, för våra medlemsgrupper!

DIK:s förhandlingschef Magnus Berg kommenterar beslutet: "Vi tycker att 30 000 är en fullt rimlig lön för en nyexaminerad person med högskoleutbildning inom DIK:s områden – det är vårt budskap till både medlemmar och arbetsgivare."

Rekommendationen gäller för alla slags kvalificerade jobb inom DIK:s yrkesområden. Exempel är arkivarietjänster, bibliotekarietjänster, arkeologtjänster, kommunikatörstjänster och musei- och kulturmiljötjänster. Den gäller däremot inte för assistenttjänster och andra mindre kvalificerade jobb.

Är du medlem i DIK och vill ha råd runt din lön? Boka ditt personliga samtal med vår löneexpert idag.