DIK lämnar den internationella biblioteksorganisationen IFLA

anna-troberg-forbundsordforande fackforbundet-dik

DIK:s förbundsstyrelse har beslutat att lämna IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). ”Situationen har gått så långt att DIK inte längre kan förbli en medlem av organisationen med hedern i behåll”, säger Anna Troberg, förbundsordförande.

DIK har varit medlem i IFLA under lång tid. Vi både ser och uppskattat det fina och viktiga arbete som bibliotekarier över hela världen utför inom ramen för IFLA. Vi har dock med en ökad oro och förtvivlan kunnat bevittna hur IFLA:s ledarskap gång på gång fattar både starkt tvivelaktiga och direkt felaktiga beslut. Beslut som inte bara strider mot DIK:s kärnvärden utan också mot IFLA:s egna värden. 
 
Det har uppdagats allvarliga problem inom organisationen som rapporterats av media, en rapportering som IFLA:s ledning i sin tur försökt tysta genom att attackera medierna. Därtill har flera beslut fattats om att arrangera årliga kongresser i länder med regimer som inte respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. Under den här sommaren har vi dessutom kunnat se hur IFLA:s ledning på ett oroväckande och provocerande sätt böjt sig för just sådana regimer.  
 
I juni meddelade IFLA att Världskongressen 2024 skulle hållas i Dubai. DIK och många andra organisationer runt om i världen kritiserade starkt beslutet. IFLA:s styrelse organiserade då en medlemsomröstning. En överväldigande majoritet röstade mot att hålla kongressen i Dubai. Under IFLA:s generalförsamling som hölls nyligen lyckades medlemsdelegater rösta bort den formella kongressdelen från evenemanget Dubai. Men, trots detta väljer styrelsen nu ändå att gå vidare med själva konferensdelen av evenemanget i Dubai.  
 
I samband med folkomröstningen avslöjades det att IFLA gått med på värdlandets krav på att inga frågor om hbtqi skulle inkluderas i konferensprogrammet. Det är skandalöst, oacceptabelt och direkt provocerande. Detta, tillsammans med beslutet att arrangera evenemanget i Dubai, negligerar helt organisationens hbtqi-medlemmars säkerhet (och hbtqi personer i allmänhet), yttrandefrihet och grundläggande mänskliga rättigheter.  
 
IFLA :s upprepade brist på respekt för de värden som bibliotekarier och bibliotek runt om i världen varje dag arbetar hårt för att främja och upprätthålla, samt de allvarliga problem som genomsyrat organisationen de senaste åren – är djupt beklagliga och allvarliga. Situationen har gått så långt att DIK inte längre kan förbli en medlem av organisationen med hedern i behåll. 
 
DIK hoppas innerligt att IFLA en dag verkligen kommer att bli en global röst för biblioteken och vara en sann försvarare för yttrandefrihet och grundläggande mänskliga rättigheter för alla. Till dess kommer DIK på andra sätt fortsätta vårt arbete med att stärka bibliotekarier och bibliotek i så väl Sverige som i världen - alltid med utgångspunkt i våra och biblioteksvärldens kärnvärden.    
 
Anna Troberg, förbundsordförande, DIK