DIK öppnar nummer för frågor om sexuella trakasserier

kvinna-hand

I kommunikationsbranschens egna #metoo-upprop #sistabriefen riktades en särskild uppmaning till branschorganisationerna. DIK har därför gått samman med 10 andra organisationer för att jobba vidare med briefen. En av de första åtgärderna är att öppna ett telefonnummer dit man kan vända sig med frågor kring sexuella trakasserier och diskriminering på jobbet.

Hösten 2017 var hösten när berättelserna under hashtagen #metoo aldrig ville tystna. Som över en natt brast fördämningarna och vittnesmålen om övergrepp och trakasserier avlöste varandra. När 2126 kvinnor, transpersoner och icke-binära inom kommunikationsbranschen gick ut i sitt egna #metoo-upprop, gjorde man det på precis det sätt som vi inom branschen är vana vid för att angripa ett problem. Det skapades en brief.

”Ni har ett ansvar för att hjälpa era medlemmar och att samordna, organisera och förmedla kunskap och riktlinjer. Hur ska ni som organisationer förmedla värderingar, policys och praktisk kunskap till era medlemmar och hjälpa dem med deras arbete med jämställdhetsfrågor och att skapa trygga arbetsplatser?”

Så formulerades uppmaningen till oss branschorganisationer. Vi tog med stort allvar emot uppdraget och har under de senaste månaderna träffats för att prata om hur vi går vidare. Hur skapar vi tillsammans en inkluderande bransch, fri från trakasserier och diskriminering?

På ett så här stort problem finns förstås ingen enkel, eller ensam, lösning. Det finns många. Vi har därför gått samman för att jobba med frågan både kortsiktigt och långsiktigt, brett och smalt – med lyft blick och stora öron. Vi har olika perspektiv och besitter olika kompetenser men vi jobbar alla mot samma mål; att förändra vår bransch. Vi vill se till att #sistabriefen blir den sista.

En av de första åtgärderna vi gör tillsammans är öppna upp ett telefonnummer dit man kan vända sig med frågor kring sexuella trakasserier och diskriminering på jobbet. Den som ringer får prata med en facklig rådgivare på DIK som kan stötta och ge råd utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv. Numret 08-480 040 60 är öppet 15–18 under vecka 10 och 11 och vem som helst som kan höra av sig, även om man inte är medlem i DIK. Vi ser detta som ett första steg i vårt långsiktiga arbete.

Vi kommer också att presentera arbetet vi hittills gjort och vilka aktiviteter som ligger framöver under ett frukostmöte öppet för branschen den 23 mars. 

Bakom initiativet står facket DIK, Komm, Medieföretagen/Almega, Precis, SES Sponsrings & Eventsverige, Svenska PR-företagen, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikatörer, Sveriges Marknadsförbund, Swedish Content Agencies och Swedma.