DIK:s expertgrupp för arbetstidsförkortning samlar kunskap

arbetstidsforkortning

Den 22 januari arrangerade DIK:s expertgrupp för arbetstidsförkortning ett rundabordssamtal. I samtalet medverkade representanter från arbetsplatser som testat arbetstidsförkortning, men också forskare och experter på området.

På DIK:s kongress 2018 beslutades att en expertgrupp med medlemmar ska titta på frågan om arbetstidsförkortning för DIK:s medlemsgrupper och förbereda ett underlag till nästa kongress 2021. Gruppens arbete pågår hösten 2019 och våren 2020. 

Den 22 januari arrangerade expertgruppen ett rundabordssamtal för att samla in kunskap i frågorna. I samtalet medverkade två arbetsplatser som valts ut för att ligga så nära DIK:s yrkesområden som möjligt. Gabriel Alenius från presentationsbyrån Background i Falun berättade om deras försök med sex timmars arbetsdag, och Mikael Vallström, forskare vid FoU Hälsingland, berättade om ett försök med sju timmars arbetsdag vid Socialförvaltningen i Ljusdal. 

Två experter hade också bjudits in för att fördjupa diskussionen. Linus Liljeberg, utredare på IFAU, pratade om ekonomiska förutsättningar för och effekter av arbetstidsförkortning och Bengt Lorentzon från Pacta Guideline berättade om hur arbetstidsförkortning påverkar stress och sjukskrivningar. 

Samtalet gav mycket kunskap och insikter, och väckte också nya frågor för expertgruppen att ta sig an i sitt fortsatta arbete. För att få en bättre bild av hur DIK:s medlemmar ställer sig till frågan om arbetstidsförkortning har gruppen också skickat ut en enkät till samtliga medlemmar. 

Resultaten av enkäten och gruppens övriga arbete kommer att presenteras i en rapport inför DIK:s kongress 2021. Expertgruppen kommer också lämna en rekommendation till förbundsstyrelsen om behovet av arbetstidsförkortning i DIK:s yrkesgrupper och hur förbundet bör jobba med frågan framöver.

Deltagare i expertgruppen:

  • Anna Sundström, vd och delägare på kommunikationsbyrån Södra tornet, Uppsala

  • Benjamin Grahn Danielson, arkeolog, vd på arbetskooperativet Picea kulturarv, Hisings Backa

  • David Sjöqvist, affärsutvecklare hållbara samhällen på organisationen Miljöbron, Trollhättan

  • Eva-Lena Holmgren, antikvarie/ansvarig för bildarkiv och bilddigitalisering på Kalmar läns museum

  • Karolina Karjalainen, bibliotekarie på Karolinska Institutets universitetsbibliotek, Vällingby

Här kan du ta del av expertgruppens uppdragsbeskrivning.