Gå till innehåll

Distansarbete – det här behöver du tänka på

kommunikatorer-arbetssituation-fackforbundet-DIK

Pandemin har gjort att allt fler arbetsgivare och anställda omvärderar sin syn på distansarbete. Många som arbetat mer på distans under pandemin vill fortsätta med det – medan andra längtar till att få vara på arbetsplatsen. ”Det nya normala” kräver planering för att fungera. Därför har DIK tagit fram nya riktlinjer för distansarbete.

Riktlinjerna är framtagna av DIK:s jurister och kan användas som ett konkret stöd på din arbetsplats, när det är dags att ta fram policyer för distansarbete. Du kan använda dig av DIK:s riktlinjer oavsett om du är medarbetare, chef, skyddsombud eller lokalfacklig företrädare. I riktlinjerna finns svar på vanliga frågeställningar, som till exempel vad som gäller kring utrustning och försäkringar på hemmakontoret, till vilka krav som arbetsgivaren kan ställa gällande distansarbete.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön även vid distansarbete

Oavsett var arbetet utförs så är det alltid arbetsgivaren som har det övergripande och yttersta arbetsmiljöansvaret. Både arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller. Men om distansarbete införs på en arbetsplats kan det vara bra att veta att det alltid ska samverkas med skyddsombuden – och om anställda får vara med vid framtagande av riktlinjer för distansarbete, så kommer också policyn att bli bättre.

Ladda ner DIK:s riktlinjer för distansarbete

I DIK:s riktlinjer finns stöd och checklistor för att kunna gå igenom de här punkterna;

  • Vad som menas med distansarbete

  • Hur ni konkretiserar förutsättningarna för distansarbete

  • Hur ni tydliggör valfriheten och gränserna för valfriheten vid distansarbete

  • Hur ni kan gå från dialog, till samverkan och förhandling

  • Arbetsmiljöansvar

  • Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

  • Utrustning på distansarbetsplatsen

  • Försäkringar och ersättning för kostnader

  • IT-säkerhet och dataskydd

Här finns DIK:s riktlinjer 

Att tänka på angående distansarbete

Ladda ner (0,5 mb)

Få råd och stöd från DIK

Du som är medlem kan alltid kontakta DIK för att få råd och stöd kring distansarbete eller andra frågor kring arbetsmiljö och arbetsvillkor. Har du ett uppdrag som lokalfacklig kan vi såklart också stötta dig i förhandlingar eller diskussioner med arbetsgivaren.

Om du inte är medlem ännu, kan du bli det här.

Läs mer om distansarbete

Här hittar du mer nyttig information om distansarbete och arbetsmiljö.

DIK:s frågefourm – här kan du också ställa dina egna frågor till våra jurister och experter

Arbetsmiljöverket

Prevent

Partsrådet – stöd för dig inom statlig sektor