Gå till innehåll

Från uppsägning till utköp – ett lyckat samarbete mellan det lokala facket och ombudsman

Utkop-av-anstalld_fackforbundet-dik

Då och då hamnar anställda i en situation där de inte ser någon möjlighet att stanna kvar på jobbet. Ibland leder det till att personen säger upp sig – men till och från så slutar det med att arbetsgivaren köper ut medarbetaren. Ett sådant fall berättar vi om här.

Allt började, åtminstone strikt arbetsrättsligt, med att arbetsgivaren hade bestämt sig för att omorganisera verksamheten. Förhandlingen ledde till arbetsbrist och att en av våra medlemmar fick en ny tjänst. Medlemmen trivdes inte i den nya rollen och blev så småningom sjukskriven.

Rehabiliteringen har DIK inte granskat men vi kan konstatera att medlemmen inte blev bättre.

Någonstans här klev en av DIK:s ombudsmän in i ärendet, tillsammans med det lokala facket.

– Det var viktigt att ha lokala facket med, säger ombudsmannen. Medlemmen kände förtroende för den lokalfackliga. Och den lokalfackliga kunde organisationen, människorna och hur man löst problem tidigare på just den här arbetsplatsen. Det blev en bra guide till vad som var möjligt och vad som eventuellt var svårare att komma fram med.

Verksamhetskännedom är något som ombudsmannen återkommer till i vårt samtal.

– Vår förtroendevalda sa ibland om det juridiska: ”Det här kan inte jag.” Men de delarna kan ju jag – eller vet hur jag ska ta reda på. Men att få person- och verksamhetskännedom var viktigt för att veta hur vi skulle navigera.

Arbetsgivaren lyfte frågan om eventuellt utköp

Det lokala facket och ombudsmannen hade hittat sina kompletterande roller och begärde en överläggning med arbetsgivaren. Där arbetsgivaren lyfte frågan om ett eventuellt utköp.

– Medlemmen kände att hen inte skulle bli frisk på det här arbetet. Utköp är inte något som vi ser som en första åtgärd när det kärvar mellan anställd och arbetsgivare, men ibland kan det ändå vara den bästa lösningen, säger DIK:s ombudsman.

"I första hand vill vi att rehabilitering, arbetsmiljö och så vidare gås igenom i jakten på en lösning för vår medlem. "

Magnus Berg, förhandlingschef på DIK, bekräftar den bilden.

– I första hand vill vi att rehabilitering, arbetsmiljö och så vidare gås igenom i jakten på en lösning för vår medlem. Men i undantagsfall går vi in i förhandlingar om en överenskommelse om anställningens upphörande. Då har vi alltid stämt av med medlemmen, flera gånger, om det verkligen är detta medlemmen vill. Och säkerställt att medlemmen förstår de eventuella konsekvenser som kan bli en följd av utköpet.

– DIK har som policy att det är en ombudsman som förhandlar utköp, fortsätter Magnus Berg. Men under hela resan, från att få bakgrundsinformation om vad som hänt innan ombudsmannen kliver in till att man försöker hitta den bästa, eller kanske den minst dåliga, lösningen för medlemmen är den lokalfackliga väldigt viktig med sina kunskaper om förutsättningarna i just det specifika fallet.

Vårt case slutade med ett utköp, där medlemmen fick tid på sig att ställa om och börja jakten på ett nytt jobb. Så istället för att säga upp sig själv hjälpte DIK, lokalt och centralt, medlemmen till en lösning där även trygghetssystemen skulle vara tillgängliga om det skulle ta längre tid att hitta nytt jobb än överenskommelsen räckte.

För att nå dit var samarbetet mellan ombudsman och det lokala facket avgörande.

Fotnot: För att undvika att vår medlem respektive arbetsgivaren ska kunna identifieras har DIK valt att inte publicera namn på vare sig ombudsman eller den lokalfackliga.