Goda avtalsnyheter!

f9530676

Ett nytt treårigt kollektivavtal har slutits mellan Akademikerförbunden och Svensk Scenkonst. Dessutom har AkademikerAlliansen (där DIK ingår) förhandlat fram fem viktiga förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen.

Läs mer om hur det här kan påverka dig:
Så mycket bättre blir pensionsavtalen
Nytt treårigt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Scenkonst

 Så mycket bättre blir pensionsavtalen

Nytt treårigt avtal mellan Akademikerförbunden och Svensk Scenkonst

Läs mer om hur det här kan påverka dig: