Gå till innehåll

Arbetsgivare drog tillbaka erbjudande om anställning för gravid kvinna – DIK drev lyckat diskrimineringsärende

gravid-diskriminering fackforbundet dik
När kvinnan berättade att hon var gravid fanns det inte längre någon tjänst. Bilden är en genrebild.

En kvinna med tidsbegränsad anställning berättade för sin arbetsgivare att hon var gravid – då valde arbetsgivaren att dra tillbaka jobberbjudandet de just hade gett henne. Tack vare lokalfackliga som reagerade i tid, kunde DIK hjälpa till att förhandla med arbetsgivaren.

Tidigare i år tog lokalfackliga inom DIK kontakt med juristerna på förbundskansliet, efter att de ansåg att en kollega och DIK-medlem hade blivit diskriminerad. Det gällde en kvinnlig medlem med tidsbegränsad anställning som hade fått ett erbjudande om förlängd anställning från sin arbetsgivare, vilket hon blivit glad för och tackat ja till.

Kvinnan var gravid, men på grund av pandemin och hemarbetet hade det inte funnits tillfälle eller anledning att berätta om graviditeten på jobbet ännu. När kvinnan tackade ja till den förlängda anställningen, så ville hon vara uppriktig och i god tid flagga för att det skulle komma att behövas en vikarie.

Erbjudandet om fortsatt anställning drogs tillbaka

När arbetsgivaren fick veta om graviditeten svängde de om. Då fick medlemmen veta att ”erbjudandet bara varit en till sondering av terrängen” och plötsligt fanns det heller inget behov av fortsatt anställning i verksamheten. Inte okej enligt gällande lagstiftning, tyckte DIK.

Tack vare de lokalfackligas vakna agerande, kunde DIK:s jurister prata med medlemmen. Hon var först tveksam till att driva en process, men efter att ha diskuterat olika alternativ kunde DIK påkalla tvisteförhandling om diskriminering på grund av kön och därmed brott mot diskrimineringslagen.

Arbetsgivaren förlänger efter förhandlingar

Nyligen avslutades förhandlingarna. Resultatet blev att arbetsgivaren backar och förlänger anställningen under hela det år som erbjudandet först omfattade. Även om medlemmen kommer vara föräldraledig hela denna tid innebär det stor skillnad för henne – förutom föräldrapenningutfyllnad från arbetsgivaren betraktas hon också som anställd av arbetsgivaren och därmed hos instanser som banker, hyresvärdar och liknande.

Vill du också vara med och göra skillnad på jobbet? Läs mer om uppdraget som förtroendevald och lokalfacklig.

Bli lokalfacklig