Gå till innehåll

“Kongressen är ett fantastiskt tillfälle att nätverka”

amanda-sjo-quist

Amanda Sjöquist är projektledare för DIK:s kongress. Här berättar hon hur kongressombudens roll ser ut.

 1. Varför är det bra att vara kongressombud?


  – Som kongressombud har du ett unikt tillfälle att påverka framtiden för DIK och att sätta riktningen för din bransch. Kongressen är DIK:s största medlemsmöte och högsta beslutande organ, där alla ombud har makt att bestämma om förbundets framtida riktning och verksamhet, som i sin tur påverkar branschen i stort. Även idéer på projekt kan läggas fram under dagarna. DIK är unikt på det sättet att alla medlemmar har möjlighet att bli ombud. Dessutom är det kompetensutvecklande att delta på kongressen och det är ett fantastiskt tillfälle att nätverka med människor från samma eller närliggande branscher.

 2. Är det svårt?


  – 

  Nej, det är inte svårt. Du är där som medlem och inte kongressproffs och behöver därför inte ha någon speciell förkunskap om hur en kongress fungerar. Under själva dagarna kommer det finnas gott om stöd och förklaringar på hur processen går till. Mötet är anpassat för att alla ska kunna delta och bidra med sina erfarenheter och åsikter.

 3. Hur mycket tid tar det att vara ombud?


  – Du får räkna med ungefär två dygn för kongressdagarna inklusive resor. Från och med att handlingarna publiceras på dik.se har du möjlighet att förbereda dig, läsa igenom och fundera på var du står i de olika frågorna. Du lägger tid efter dina egna förutsättningar. Jag kommer tillsammans med DIK:s ordförande Anna Troberg att besöka alla valkretsar för att berätta om vad kongressen praktiskt handlar om, då är ombud, suppleanter och övriga medlemmar välkomna. 

  Det är även bra att läsa igenom handlingarna när de skickas ut efter kongressen, vanligtvis i januari. I mycket få fall kallas det till extrakongress, men en sådan sker precis som den i mars 2017, digitalt och rör endast de enstaka frågor som givit upphov till extrakongressen.