Nu lanserar vi *byråcoachen

Byråcoachen

DIK har länge varit pådrivande i att förbättra arbetsvillkoren i byråbranschen. Nu tar vi nästa steg och lanserar initiativet *byråcoachen – ett unikt samarbete med bland annat arbetsgivarorganisationen KFO och Sveriges kommunikationsbyråer med målet att skapa lönsamma och hållbara arbetsplatser i byråbranschen.

Situationen har långsamt förbättrats och DIK har tecknat kollektivavtal med flera framgångsrika byråer, men som vi kan påvisa i rapporten ”Kommunikation på olika villkor” finns det mycket kvar att göra i frågor som rör allt från lön, till stressrelaterade problem och bristande arbetsmiljö.

Nu tar vi nästa steg. I ett unikt branschövergripande initiativ startar DIK upp projektet Byråcoachen, där vi tillsammans med arbetsgivarorganisationen KFO och en rad samarbetspartners erbjuder byråbranschen möjligheter att utveckla sitt arbete kring hållbarhet, lönsamhet och tillväxt ur ett helhetsperspektiv.

DIK:s utgångspunkt är våra medlemmars arbetssituation och vi vet att det krävs ett brett perspektiv för att vi ska nå så långt som möjligt.


Så här definierar vi begreppen:

Hållbarhet innebär allt från bra ledarskap till löner, villkor och tid för återhämtning. Det innebär också trygga anställningar och en rimlig pension på äldre dagar.

Lönsamhet är en förutsättning för långsiktiga satsningar. Inget bolag kan satsa mer på arbetsmiljön än vad balansräkningen tillåter, men det är inget nollsummespel. Nöjda medarbetare ger nöjda kunder som ger högre intäkter.

Tillväxt innebär för oss framför allt att medarbetarna fortsätter att utvecklas, får stöd i att ta ansvar och växa som individer. Om medarbetarna står kvar kan inte bolaget utvecklas.

Det är enkelt matematik. I en bransch där kollektivavtalen lyser med sin frånvaro tror vi att den här typen av initiativ är en väg framåt. Tillsammans med KFO, branschorganisationen Sveriges kommunikationsbyråer, HR-specialisterna Wise Consulting, Edge, Hej Engagemang och Tobegin, skapar vi forumet Byråcoachen för att ge byråer och medarbetare verktygen att utvecklas.

DIK:s målsättning är att skapa förståelse för att en bra arbetsmiljö och långsiktig lönsamhet är två sidor av samma mynt. Den insikten delar vi med alla partners och det är den bärande delen i projektet. I förlängningen handlar det om att skapa samarbete och samförstånd enligt den svenska modellen. Alla har att vinna på att branschen utvecklas. Inte minst DIK:s medlemmar.