Ny dom förtydligar regler för dygns- och veckovila

magnus berg forhandlingschef fackforbundet-dik

En ny dom från EU-domstolen har förtydligat hur arbetstidsregler om dygns- och veckovila ska tolkas. Domen innebär att man måste få både dygnsvila och veckovila separat. Det påverkar schemaläggningen på DIK-medlemmarnas arbetsplatser.

– Det har kommit en dom från EU-domstolen om ungerska lokförare, där domstolen förtydligar att dygnsvila och veckovila är separata rättigheter som inte kan förläggas samtidigt. Det betyder att du inte kan inleda din veckovila om 36 timmar om du inte har fått din senaste dygnsvila om 11 timmar inom beräkningsperioden, säger Magnus Berg, förhandlingschef på DIK.

Förtydligandet påverkar alla som inte jobbar dagtid måndag-fredag utan ibland eller kontinuerligt tjänstgör på helger och kvällar. Det gäller till exempel bibliotekarier som går på schema, museianställda, arkeologer och teckenspråkstolkar.

Från den 1 oktober kommer också förändringar i arbetstidsreglerna för kommuner och regioner, som främst berör reglerna om dygnsvila. I korthet innebär den förändringen att de anställdas rätt till 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod förstärks och att möjligheterna att göra undantag begränsas.

Reglerna ändras för att ett EU-direktiv kräver det och det bakomliggande syftet är att främja ett hälsosamt, hållbart och långt arbetsliv.

Frågor och svar

Vad gäller? Vi har samlat vanliga frågor och svar om dygns- och veckovila.

Läs mer