Gå till innehåll

Uppdaterat krislägesavtal för framtida pandemier och kriser

krislagesavtal pandemi fackforbundet-dik

Det nya krislägesavtalet för medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag innehåller förbättringar kring både ekonomisk ersättning och vila. Under coronapandemin har krislägesavtalet varit aktiverat i tio regioner, och är just nu aktiverat i tre regioner.

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för de som arbetar vid krisläge. Det omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag. Där ingår bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

AkademikerAlliansen har tillsammans med övriga fackförbund i kommun- och regionsektorn förhandlat med arbetsgivarparterna SKR och Sobona. Den 16 juni fattades det formella beslutet om att anta ett uppdaterat krislägesavtal.

– Det ursprungliga krislägesavtalet togs fram för kortare, intensiva kriser och var inte tänkt för långvariga pandemier. Uppdateringen är bra steg för ett avtal anpassat till den nuvarande coronakrisen, men även inför kommande liknande kriser, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation och förhandlingschef på DIK.

Höjda ersättningar i nya krislägesavtalet

Uppdateringen av krislägesavtalet innebär bland annat att ersättningarna och tiden för återhämtning höjs. Krisersättningen höjs från 120 till 130 procent, vilket ger en ersättning på 230 procent av lönen per timme. Ersättningen vid uttag av särskild nödfallsövertid höjs från 150 till 180 procent, vilket ger en ersättning på 280 procent av lönen per timme.

Tiden för återhämtning efter sista arbetspasset på krislägesavtalet utökas från 24 timmar till 36 timmar. Tiden en arbetstagare kan gå på krislägesavtalet är nu begränsad till högst åtta veckor. Efter åtta veckor inträder en karensperiod under vilken individen inte ska gå på avtalet.

Akademikeryrken inte lika omfattade av krislägesavtalet

DIK:s medlemmar har inte varit berörda av krislägesavtalet under pandemin i samma utsträckning som vissa andra fackförbunds medlemmar – men det nya avtalet lägger en bra grund för kommande kriser. Utöver pandemier kan det till exempel röra sig om naturkatastrofer, bränder, översvämningar eller terrordåd.

Här kan du ladda ner aktuella avtal inom kommun och region.


Följande parter har undertecknat det uppdaterade krislägesavtalet:

  • Sveriges Kommuner och Regioner

  • Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

  • Svenska Kommunalarbetareförbundet

  • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

  • Vårdförbundet

  • Akademikeralliansen (preliminär överenskommelstpexelse i avvaktan på formellt beslut)

  • Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd fattar beslut nästa vecka.

  • Brandmännens Riksförbund

En part har valt att säga upp krislägesavtalet:

  • Läkarförbundet.