Just nu går det inte att logga in på Mitt DIK, eller registrera sig som ny medlem, på grund av tekniska problem. Vi arbetar på att lösa det så snabbt som möjligt!

Gå till innehåll

Det här är fackförbundet DIK:s nya styrelse

dik-kongress
Styrelsen valdes under DIK:s digitala kongress den 19 november.

På DIK:s kongress fastslogs i dag vad DIK ska arbeta med under de kommande tre åren. Kongressen valde också en ny förbundsstyrelse och gav Anna Troberg fortsatt förtroende som ordförande.

Kongressen beslutade bland annat att DIK ska fortsätta arbeta för fler kollektivavtal i kommunikationsbranschen och kreativ sektor, och att kultursektorn ska få en långsiktigt stärkt finansiering så att fler kan få bättre arbetsmiljö, högre löner och tryggare anställningar.

Förbundet antog också en vision om att DIK vill se en stegvis allmän arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka i syfte att nå ett mer hållbart arbetsliv.

– Det är roligt att ha fått fortsatt förtroende att leda DIK tillsammans med den nya styrelsen under de kommande tre åren. De yrkesgrupper förbundet organiserar är oumbärliga för samhället och det är en ära och ett privilegium att få stå på de fackliga barrikaderna tillsammans med dem, säger Anna Troberg, förbundsordförande i DIK.

Här är DIK:s nya styrelse:
Anna Troberg, ordförande
Ewelina Axell (nyvald), handläggare inom Länsstyrelsen i Jönköpings län
Maud Almström Blom (nyvald), förste arkivarie på Riksarkivet
Andrea Hoffman, utvecklingssamordnare på biblioteken i Malmö
Linnéa Jahn, projektledare gestaltad livsmiljö och utvecklare bild och form på Region Skåne
Emma Jansfors Jihammar (nyvald), kommunikationschef på FMLOG vid Försvarsmakten
Anna Palm Kåberg (nyvald), bibliotekarie på Eskilstuna kommun
Audrey Lebioda, lånehandläggare på Nationalmuseum
My Malmeström-Sobelius (nyvald), huvudredaktör för idétidskriften Kurage och programledare för Ideell Arenas Fenixprogram
Elin Nord, universitetsbibliotekarie på Göteborgs universitetsbibliotek
Kjell Silver (nyvald), föreningsutvecklare på Lärarnas Riksförbund

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Stjernberg, pressansvarig DIK
robert.stjernberg@dik.se
072-724 84 10