Gå till innehåll

DIK:s förbundsstyrelse har idag fattat beslut om att planera för stridsåtgärder på Svenska kyrkans avtalsområde

Idag den 29 april har en enig förbundsstyrelse fattat beslut om att planera för stridsåtgärder på Svenska kyrkans avtalsområde.

– Medlemmarna i DIK bidrar med väldigt viktiga värden i Svenska kyrkans verksamhet. Vi som fackförbund kan inte acceptera att de anställda i Svenska kyrkan får sämre villkor än alla andra på arbetsmarknaden. Vi går inte lättvindigt i konflikt, men när kyrkan som arbetsgivare får den svenska fackföreningsrörelsen emot sig borde de tänka ett varv till, säger Anna Troberg, förbundsordförande på DIK.

– Det är förvånande att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) vill ta en helt egen position på den svenska arbetsmarknaden. Vi tycker att medlarna kom med ett balanserat bud som vi tackade ja till och som vi trodde att även SKAO skulle acceptera. Det vi nu ser är historiskt, säger Magnus Berg, förhandlingschef på DIK.  

Bakgrund
Förhandlingarna mellan ett flertal akademikerförbund och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) har strandat. Anledningen är att Skao valt att säga upp löne- och villkorsavtalet, som ett led i att förhandla fram ett nytt omställningsavtal kopplat till förändringarna av LAS.  Medling har pågått under april men på kvällen den 28 april sade Skao nej till medlarnas slutbud.

För oss som fackförbund är kraven som Skao ställer på det nya avtalet inte förenliga med vad våra medlemmar behöver och förtjänar – att gå vidare med förhandlingarna under de förutsättningarna är därför inte möjligt. 

Om DIK
DIK är facket för alla som arbetar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. DIK har cirka 20 000 medlemmar runt om i landet och ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. DIK är partipolitiskt obundet.

För intervjuer eller mer information, vänligen kontakta:
press@dik.se
08-480 040 10